Over ons

De Stichting Beeldend Aktief Sneek kwam in 1991 tot stand door omzetting van de vereniging met dezelfde naam. Deze vereniging werd in november 1987 opgericht door een aantal enthousiaste kunstenaars en kunstliefhebbers met als doelstelling: het bevorderen van de belangstelling voor met name de beeldende kunst, in de ruimste zin van het woord.

De kunstwerken in BAS10 zijn steeds te koop, maar BAS10 is en blijft een non-profit organisatie. We blijven in ons beleid grote waarde hechten aan kwaliteit en verscheidenheid. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van exposities.

BAS10 richt zich op kunst uit Noord-Nederland, met name de regio Zuidwest Friesland. Zij wil een ontmoetingsplaats zijn voor kunstenaars en kunstliefhebbers.

Aan jonge professionele kunstenaars, wil zij de gelegenheid geven te exposeren in de galerie. Ook academieverlaters hebben mogelijkheden voor exposities, waarmee de galerie een springplankfunctie vervult naar het professionele circuit. De zomermaanden zijn hier o.a. voor gereserveerd.

BAS10 heeft momenteel een bestuur van 5 leden en een kring van ‘Vrienden van BAS’10, waarvan beeldend kunstenaars deel uitmaken.

Ook heeft de galerie een educatieve poot, zij werkt zowel met primair als secundair onderwijs.

Voor verdere informatie kunt u terecht in de galerie.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

BAS10 heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende vijf leden:

Henk Wijma
Voorzitter

Gerrit Gorter
Secretaris

Gé Bonnema
Penningmeester

Jur Thomas
Bestuurslid

Rein Pol
Bestuurslid

De boom van Beeldend Aktief Sneek