Over ons

Vriend worden van BAS10

Veel mensen ontdekken de waarde van kunst, die ons even uittilt boven het dagelijks leven. De gemeente geeft, naast medewerking aan huisvesting, een jaarlijkse subsidie in de exploitatiekosten. Dit is onvoldoende om alle kosten te kunnen dekken. We prijzen ons daarom gelukkig dat we een groot aantal Vrienden van BAS hebben, die met een jaarlijkse bijdrage ons werk steunen. Het is voor ons van belang dat wat BAS doet niet op zichzelf staat, maar mede gedragen wordt door belangstellenden, die wij met recht ‘Vrienden van BAS’ mogen noemen. Om het draagvlak van BAS te vergroten willen wij graag nieuwe Vrienden werven.

Dat kan op twee manieren:

Vriend van BAS voor € 20,- per jaar

Wat krijgt u daarvoor terug? Met name betrokkenheid bij ons werk, onder meer door:

  • De nieuwsbrieven van BAS, daarin wordt onder meer aandacht geschonken aan komende exposities met achtergrondinformatie, signalement van interessante gebeurtenissen op het gebied van de beeldende kunst in de regio, berichten uit de galerie etc.
  • Uitnodiging tot het bijwonen van de opening van de exposities
  • Deelname aan bijzondere evenementen van BAS.

Sponsor – Vriend voor € 250,- per jaar

  • Deze Vriend krijgt per jaar een klein kunstwerk.
  • De nieuwsbrieven van BAS, daarin wordt onder meer aandacht geschonken aan komende exposities met achtergrondinformatie, signalement van interessante gebeurtenissen op het gebied van de beeldende kunst in de regio, berichten uit de galerie etc.
  • Uitnodiging tot het bijwonen van de opening van de exposities
  • Deelname aan bijzondere evenementen van BAS.

NB. Voor deze laatste Sponsorvorm neemt BAS ieder jaar contact met u op voor verlenging.

 Aanmelden als Vriend van BAS

Graag willen wij u opnemen in onze kring van mensen die de beeldende kunst een warm hart toedragen. U kunt zich als bedrijf of privé persoon aanmelden als Vriend van BAS door een e-mail te sturen naar info@beeldendaktiefsneek.nl . U kunt ook bellen of natuurlijk even langskomen.