Educatie

Educatie en Beeldend Aktief Sneek

Dat galerie BAS10 geen commerciële galerie is blijkt o.a. uit het feit dat bijvoorbeeld scholen al jaar en dag hun weg naar onze galerie weten te vinden. We denken hierbij voor het voortgezet onderwijs aan de Culturele dagen voor nieuwkomers van R.S.G. Magister Alvinus en Bogerman,  C.K.V.(cultuur en kunstvorming) lessen, de jaarlijks terugkerende eindexamenexpositie (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen) in de galerie van beide scholen. Maar niet te vergeten integratie met andere leervakken als geschiedenis en klassieke talen.

BAS10 staat zeker ook open voor allerlei vormen van basisonderwijs en is al 10 jaar verbonden door haar cultuureducatie aan het cultuurnetwerk van de gemeente Sudwest Fryslan en  Boarnsterhim welke wordt gecoördineerd door het Centrum voor de Kunsten in Sneek.

Ons aanbod voor de scholen is gericht op:

Kennismaken met het begrip galerie
Het leren kijken naar kunst met daarbij ieder schooljaar het accent op een ander element zoals  kleur/vorm/ritme etc”. Zie  het cultuurmenu 2013/2014 Binnenste buiten van het cultuurnetwerk Sudwest Fryslan en Boarnsterhim bij u op school.

Aanpak:

Uitleg/gesprek begrip galerie
Rondgang langs de kunstwerken.
Waar mogelijk de kinderen een kijk- of doe opdracht geven.
We spelen graag in op activiteiten, ideeën en projecten op school of integratie met andere schoolvakken zoals bijv. geschiedenis.
Het is eventueel mogelijk dat de exposerende kunstenaar tijdens het bezoek over zijn/haar werk vertelt.

Kerndoelen: 12, 44, 54, 55, 56
Disciplines: Beeldende kunst ( in de ruimste zin van het woord, zowel vlak als ruimtelijk)
Doelgroep: 1 t/m 8
Duur: in overleg
Tijden bij voorkeur:  di. 13.00 – 16.00 uur, woe. 10.00 – 12.00 uur, do. en vrijd. van 10.00 – 16.00 uur , overleg altijd mogelijk
Kosten: galeriebezoek gratis, rondleiding met kunstenaar € 30,- excl. reiskosten

Bijzonderheden

Graag voldoende begeleiding meenemen in verband met de kwetsbaarheid van de kunstwerken.

Onze galerie wil een ontmoetingsplaats zijn voor (jonge) kunstenaars, kunstliefhebbers en kinderen of volwassenen die zich nog kind durven voelen.

We staan dus ook open voor andere groeperingen zoals: vrouwengroep, literatuurgroep, rondleiding als deel van een inburgeringscursus, kerkeraad, personeelsvereniging  etc. Wat u wilt!

Kunstkring ” Kalebas “

Kunstkring Kalebas is een initiatief van een aantal kunstenaars om op gezette tijden bij elkaar te komen om op diverse manieren gezamenlijk met kunst bezig te zijn. Ieder is van harte  welkom.
De Kalebas-bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagavond voorafgaande aan de opening van een nieuwe expositie.