Exposities

2 november 2013 t/m 10 december 2013

Tekeningen en aquarellen

Vanaf zaterdag 2 november wordt er opnieuw bij Beeldend Aktief Sneek galerie BAS10 een bijzondere expositie geopend met de titel “Tekeningen en Aquarellen”. BAS10 heeft 8 toppers bereid gevonden hun veelzijdigheid in deze technieken te tonen. Zowel de fijne als de brede toets zijn in beide technieken ruimschoots vertegenwoordigd.

Foto’s van de opening

De kunstenaars zeggen het volgende over hun werk:

Jan van Loon Harlingen (1938): “Altijd weer boeit mij het werken met aquarel. Het zal het avontuurlijke van de techniek zijn, het spontane en luchtige ervan. Het stelt mij in staat vlot notities te maken van bijv. landschappen, terwijl allerlei ‘toevalligheden’ voortvloeien vanuit het materiaal zelf. Mijn werk is meestal realistisch in brede zin. Ik houd van een stevig schilderij.” Jan van Loon toont bij BAS10 voornamelijk aquarellen, waaronder enkele van bijna 2 meter breed en rietpen-tekeningen.

Maria Hoeksema: “Mijn werk begeeft zich vaak op het snijvlak van afgeleide waarneming en abstractie. Door het onverwachte samenspel van vormen en lijnen, wil ik een bepaalde gevoelssensatie oproepen, geïnspireerd vanuit intuïtie.”

Robin d’Arcy Shillcock: “Mijn keuze voor de getekende en geschilderde realiteit heeft alles te maken met verwondering en de wil te begrijpen, met het willen delen van verhalen (van zowel mens en dier) die niet, zoals in de krant, morgen al niet meer smaken. Met hen deelde ik betekenisvolle momenten in vaak onherbergzame streken. Zwerven, met het atelier op zak. Met de vleugelslag van vogels om mijn hoofd gehurkt werken, pennenstreken beïnvloed door wind, kou, hitte, elke streek een respons op de krachtige poëzie van de vlakte, de berg, de zee. Tekenen is wroeten, erin doordringen. Elke tekening een bladzijde van het onvoltooide verhaal.”

Het oeuvre van Geurt van Dijk (1941) wordt gekenmerkt door een continue productie vanuit één thema: het menselijk lichaam als samenhangend geheel. Deze belangstelling ontstaat tijdens zijn laatste studiejaren aan de academie van Arnhem, beginjaren zestig. Met de jaren ondergaan zijn figuren meerdere ontwikkelingen en krijgen ze verschillende verschijningsvormen. Galerie BAS10 toont deze maand ondermeer enkele van zijn getekende zelfportretten.

Hilda Snoeijer:“ ….met een stukje houtskool kan ik over de landschappen heen dwarrelen. Alles wordt door het krijtje aangeraakt. Het is een intimiteit die ik voel als ik aan het tekenen of schilderen ben ….” Hoewel haar onderwerpen uit de natuur komen en haar werk figuratief is, zitten haar tekeningen tegen het abstracte aan. Zij laat de natuur zelf die abstractie aanreiken door heel dicht op het onderwerp te kruipen, uitsnedes te maken  of door zich te laten leiden door bijvoorbeeld de grillige vormen die te vinden zijn in besneeuwde takken. Stralend wit, getekend met het zwart van houtskool.

Diederik Kraaijpoel (1928 – 2012) maakte figuratief werk waarbij de voorstelling soms ontsproten lijkt aan de fantasie. Toch werkte hij meestal naar de natuur, waarbij realistische aspecten die hem stoorden bij het maken van een schilderij of tekening, werden weggelaten. Het werk van Kraaijpoel maakt een maakt soms een beklemmende indruk. Zijn dramatische landschappen hebben iets ongenaakbaars, iets onmenselijks. Zelf zei Diederik hierover: “Maar u weet, een melodie in mineur verschaft de diepste troost”. De tekeningen deze maand bij BAS10 getoond zijn aanmerkelijk luchtiger van aard.

Rein Pol (1949) is figuratief schilder en maakt al jarenlang uitsluitend olieverfschilderijen.

Hij heeft een veelzijdig oeuvre: Zijn zelfportretten, dierenportretten, z’n stillevens met muziekinstrumenten en de dieseltreinen met op de voorgrond de reuzenberenklauw, wie kent ze niet? Rein maakt soms ook tekeningen – meestal potlood- of inkttekeningen en vaak als voorstudie voor z’n schilderwerk. BAS10 toont er deze maand enkele.

Jan van der Scheer: “Men zegt vaak dat een aquarel in één keer raak moet zijn, met gebruik van veel water. Dat kàn, maar het hoeft niet, is mijn ervaring. De laatste jaren is mijn werk sterk veranderd. Vroeger zag ik het beeld in de beginfase al vrij duidelijk voor me: het stilleven stond even verderop. Het eindresultaat was helder en realistisch. Tegenwoordig variëren de thema’s meer, soms ontstaan ze tijdens het werk. Tijdens het schilderen verandert er nog veel door wassen en toevoegen. Door langer geconcentreerd te kijken naar mijn aquarel wil ik verder komen dan een vluchtige kennismaking. Minder exacte weergave en meer verbeelding, het vraagt ook van de beschouwer een ander soort aandacht en mentaliteit.”

De exposanten Diederik Kraaijpoel, Jan van Loon, Geurt van Dijk en Rein Pol gaven jarenlang les aan de Groninger Academie Minerva. Pol en Van Loon zijn op dit moment beide docent aan De Klassieke Academie, eveneens gevestigd in Groningen.

Het belooft een boeiende en inspirerende expositie te worden waar u allen van harte voor bent uitgenodigd deze te komen bezoeken. De expositie duurt t/m 10 december.

Deelnemende kunstenaars zijn: