Exposities

25 juni 2016 t/m 26 juli 2016

Nuvere keunst. De QuasiRealisten in Fryslân

Van 25 juni tot 26 juli 2016 exposeren De QuasiRealisten in BAS10 aan de Suupmarkt 10 te Sneek.
Op de opening is op zaterdag 25 juni om 16.00 uur.
Klaas Koops, voorzitter van De QuasiRealisten, ligt de expositie toe.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers aan de expositie zijn:
Wouter Berns, Hans Hage, Jan van Loon, Ger Eikendal, Klaas Koops, Mark Lisser, Tom S. Hageman, Henk Vos en Rein Pol.
De laatste is gastexposant.

Het werk dat de QuasiRealisten maken, lijkt realistisch, maar bij nadere beschouwing ligt dit toch anders. Hun voorstellingen en beelden zijn ontsproten aan de fantasie, de verbeelding. De leden van de groep scheppen nieuwe realiteiten door vervreemdende elementen aan hun werk toe te voegen. Elementen als humor, politiek, reclame, decoratie, niet-westerse cultuur, kunst, tragedie, vervreemding, etc.
Daarbij wordt geen onderwerp uit de weg gegaan. Het betreft poëtische kunst langs de randen van de werkelijkheid.

In 2012 besluit een aantal beeldende kunstenaars uit het Noorden des lands, een groep te vormen: de QuasiRealisten.
Aanleiding vormde deelname aan een tentoonstelling in Museum Stad Appingedam met als thema ‘Surrealisme en vervreemding.’ De deelnemers waren zo enthousiast over elkaars werk dat men besloot samen verder te exposeren, in hun stijl stelden zij een gemene deler vast.
Wat de leden verbindt, is de persoonlijke en vervreemde draai die zij – ieder op eigen wijze – aan het Realisme geven. Daarbij voelen zij zich onder meer schatplichtig aan stromingen als het Surrealisme, Symbolisme, Pictura metafysica en Magisch Realisme.
Momenteel kent de groep 10 leden, 9 schilders en 1 beeldhouwer.
Voor de groep draait het om de kwaliteiten van het werk, sommige leden werken altijd in deze traditie, voor anderen is het een vorm van ‘escapisme’. Ook zijn sommige leden lid van andere schildersgenootschappen als Het Drents Schilders Genootschap, Pulchri of Drents Portret.
De ambitie van de groep is om elke tentoonstelling per kunstenaar twee nieuwe werken te tonen, naast werk uit de kerncollectie.

De QuasiRealisten hebben meerdere gezamenlijke exposities achter de rug, zoals in Pictura Groningen, Kunsthuis Secretarie in Meppel en Kunsthuis K38 te Roden. In augustus van dit jaar exposeren zij in Pulchri Studio te Den Haag. Voor deze tentoonstellingen worden soms gastexposanten uitgenodigd, van wie het werk overeenkomsten heeft met de gekozen vorm van realistische schilderkunst.
Voor de toekomst zijn exposities van de groep voorzien in Ikonen Museum Kampen, Museum Thijnhof in Coevorden en het Jheroen Bosch Art Centre in Den Bosch.

Voor meer informatie zie: www.quasirealisten.nl

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1