Exposities

4 februari 2017 t/m 14 maart 2017

Expositie Johan der Veer, Fredau Metselaar, Ineke Molenaar en Rein Weissenbach.

Op zaterdag 4 februari 2017 om 16.00 uur is in galerie BAS 10, Suupmarkt 10 te Sneek de expositie geopend van Johan der Veer, Fredau Metselaar en Ineke Molenaar. Het openingswoord werd gesproken door mevr. Dr. Eva Stroeber uit Keulen, voormalig conservator aziatische keramiek van keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden. Tevens exposeert in de zijvleugel de Sneeker Rein Weissenbach met de titel “In het Woud”.
Daar Johan van der Veer het idee opvatte om na lange tijd weer eens te exposeren heeft hij Fredau Metselaar en Ineke Molenaar gevraagd om samen een expositie te verzorgen. Het is een verrassende combinatie geworden.Johan van der Veer schildert met olieverf op doek vanuit verschillende invalshoeken.Fredau Metselaar (opleiding aan de kunstacademie Kampen) maakt grafisch werk en boekillustraties. Ineke Molenaar heeft een meer “textiele” opleiding (NS) en maakt tegenwoordig kleine olieverfschilderijen met zachte tinten op papier.

Johan van der Veer:
Na mijn opleiding aan de kunstacademie Minerva en Vredeman de Vries heb ik 43 jaar als objectfotograaf gewerkt bij keramiekmuseum het Princessehof in Leeuwarden. Ik ben wel altijd blijven schilderen maar rond mijn pensionering kwam er meer ruimte voor en vandaar dat ik graag weer eens wilde exposeren. In galerie BAS10 hangen recente werken maar ook eerder werk. Ik hou vooral van schilders met een stevige penseelstreek zoals Johan Haanstra, Jan Sluyters, Bartle Laverman en Theo Jaasma maar in mijn werk zoek in steeds nieuwe invalshoeken. Ik probeer vaak “suggestief” te schilderen, er moet ruimte blijven voor eigen interpretatie van de toeschouwer.

 Fredau Metselaar:
In 1997 ben ik afgestudeerd aan kunstacademie Minerva. Daarna ben ik gaan werken voor verschillende musea en als inkleurder bij een boekrestauratie bedrijf. Het maken van vrij werk is daardoor naar de achtergrond verdwenen. Toen ik door Johan van der Veer gevraagd werd om mee te doen aan deze groepsexpositie leek me dat een goede gelegenheid om eindelijk gehoor te geven aan mijn wens om de verschillende materialen weer eens bij elkaar te zoeken en aan het werk te gaan. Ik laat oud en nieuw werk zien. Landschappen en interieurs zijn vaak de aanleiding om intuïtief werk te maken en met vorm en kleur te zoeken naar beelden. Daarnaast zijn kinderboeken (illustraties) een grote liefde.

Ineke Molenaar:
Eind jaren 60 deed ik de lerarenopleiding tekenen en textiele werkvormen. In de loop van de jaren bleek dat ik naast tekenen affiniteit tot schilderen had. Om de techniek van de grond af onder de knie te krijgen volgde ik in de jaren 90 schilderlessen ”schilderen naar waarneming” bij Joke Frima. Gaandeweg liet ik het naschilderen van stillevens los en via het vrijer interpreteren van landschappen kwam ik uit op schilderen vanuit kleur,wat uiteindelijk resulteerde in meer abstracte composities. Door het “weven” van kleuren door en over elkaar tijdens het schilderproces ontstaan vorm en beweging die mij verder leiden. Voor mij is het belangrijk al schilderend en mede geïnspireerd door anderen, een ontwikkelingsproces aan te gaan. Perioden van schilderen wissel ik af met tekenen naar de natuur.

Verkoopsalon in de zijvleugel van Rein Weissenbach:   “ In het woud “.
In mijn jeugd verbleef ik graag in Beetsterzwaag waar mijn grootvader woonde.
De omliggende bossen met de brede lanen en eeuwenoude bomen hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. De herinnering hieraan stuurt het creatieve proces en het verleden wordt daardoor weer actueel. De tekeningen die ik toon hebben een nauwe verbintenis met elkaar en kunnen als een geheel worden gezien.

De expositie duurt tot 14 maart 2017.