Exposities

8 juni 2013 t/m 25 juni 2013

Eindexamenexpositie Bogerman & Magister Alvinus

Het is al jaren gebruikelijk dat Beeldend Aktief Sneek (galerie BAS10) de eindexamen -kandidaten in de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) van Bogerman en RSG Magister Alvinus de gelegenheid geeft in haar ruimte aan de Marktstraat een impressie van het eindexamenwerk te exposeren. Ook dit jaar is dat weer het geval.

Alle familie, vrienden en bekenden worden hierbij van harte uitgenodigd het werk van de studenten te komen bekijken.

De studenten krijgen op school een aantal onderwerpen waar zij een keuze uit moeten maken en het is hoogst boeiend om te zien hoe de jonge mensen dat naar kunnen, beleven en naar eigen tijdsbesef uitbeelden. Het is echt van harte aan te bevelen om te komen kijken wat men op zo jonge leeftijd presteert. Na deze korte twee- weekse expositie volgt er direct nog een expositie van de beide scholen met het thema De waterpoort vertelt. Dit in het kader van 400 jaar Waterpoort Sneek. Later komen we hier nog op terug.

Dit past ook volledig in het beleid van BAS10 die mede tot doel heeft belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen en mensen met zoveel mogelijk vormen van beeldende kunst in aanraking te brengen.

De tentoonstelling wordt zaterdag 8 juni om 16.00 uur geopend en duurt t/m dinsdag 25 juni 2013. Openingstijden zijn dinsdags t/m vrijdags van 13.00 – 17.00 uur en zaterdags van 12.00 – 16.00 uur.