Exposities

6 juni 2015 t/m 23 juni 2015

EINDEXAMENEXPOSITIE : BOGERMAN EN R.S.G. MAGISTER ALVINUS

Zoals ook in vorige jaren biedt de Stichting Beeldend Aktief Sneek (Galerie BAS 10) de eindexamenkandidaten in de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) van Bogerman en RSG Magister Alvinus de gelegenheid een selectie van hun eindexamenwerk te exposeren. Ook dit jaar is dat weer het geval. En nu voor het eerst in de nieuwe ruimte van de galerie aan de Suupmarkt 10. Familie, vrienden en bekenden worden hierbij van harte uitgenodigd het werk van de leerlingen te komen bekijken.

De leerlingen krijgen op school een aantal onderwerpen waaruit zij een keuze moeten maken en het is zeer boeiend om te zien hoe de jonge mensen met de opgegeven thema’s omgaan. Het is echt van harte aan te bevelen om te komen kijken naar wat men op zo jeugdige leeftijd presteert.

Deze tentoonstelling past ook goed in het beleid van BAS, dat mede tot doel heeft belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen en mensen met zoveel mogelijk vormen van beeldende kunst in aanraking te brengen.

De tentoonstelling wordt zaterdag 6 juni om 16.00 uur geopend en duurt t/m dinsdag 23 juni 2015.
Openingstijden zijn dinsdags t/m vrijdags van 13.00 – 17.00 uur en zaterdags van 12.00 – 16.00 uur.

e