Exposities

3 juni 2017 t/m 17 juni 2017

Eindexamenexpositie: Bogerman en R.S.G. Magister Alvinus Sneek

Zoals ook in vorige jaren biedt Galerie BAS 10 aan de Suupmarkt 10 in Sneek de eindexamenkandidaten in de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) van Bogerman en RSG Magister Alvinus de gelegenheid een selectie van hun eindexamenwerk te exposeren. Ook dit jaar is dat weer het geval. Familie, vrienden en bekenden worden hierbij van harte uitgenodigd het werk van de leerlingen te komen bekijken.

De leerlingen krijgen op school een aantal onderwerpen aangereikt waaruit zij een keuze moeten maken en het is altijd weer de moeite waard te zien op welke manier de leerlingen met deze thema’s omgaan.
Deze tentoonstelling past ook goed in het beleid van BAS, dat mede tot doel heeft belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen en jong en oud met zoveel mogelijk vormen van beeldende kunst in aanraking te brengen.

De tentoonstelling wordt zaterdag 3 juni om 16.00 uur geopend en duurt t/m zaterdag 17 juni a.s.
Openingstijden zijn dinsdags t/m vrijdags van 13.00 – 17.00 uur en zaterdags van 12.00 – 16.00 uur.