Exposities

1 juni 2019 t/m 15 juni 2019

EINDEXAMENEXPOSITIE 2019 : CSG BOGERMAN EN R.S.G. MAGISTER ALVINUS SNEEK

Het is al jaren gebruikelijk dat Beeldend Aktief Sneek (galerie BAS10) de eindexamen kandidaten in de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) van CSG Bogerman en RSG Magister Alvinus Sneek de gelegenheid geeft te exposeren. Ook dit jaar is dat weer het geval.

Alle familie, vrienden en bekenden worden hierbij van harte uitgenodigd het werk van de studenten te komen bekijken.
De studenten krijgen op school een aantal onderwerpen waar zij een keuze uit moeten maken om een eindexamenwerk van te maken. Het is hoogst boeiend om te zien hoe de jonge mensen dat naar kunnen, beleven en naar eigen tijdsbesef uitbeelden. Het is  van harte aan te bevelen om te komen kijken wat men op zo jonge leeftijd presteert.
De expositie past in het beleid van BAS die mede tot doel heeft belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen en mensen met zoveel mogelijk vormen van beeldende kunst in aanraking te brengen.

De tentoonstelling wordt zaterdag 1 juni om 16.00 uur geopend en duurt t/m zaterdag 15 juni 2019.

Je bent van harte welkom.